Verder

Oblature

DECEMBER | De catechisten

Laten we samen bidden voor de catechisten, ze zijn geroepen om het Woord van God te verkondigen – opdat ze er met moed, met creativiteit, met de kracht van de Heilige Geest, met vreugde en met grote vrede van getuigen.

Pope Francis – December 2021 - video

Catechisten hebben een onvervangbare missie in het doorgeven en verdiepen van het geloof.
Het lekenambt van de catechist is een roeping, het is een missie. Catechist zijn betekent dat je ‘catechist bent’, niet dat je ‘werkt als catechist’. Het is een manier van zijn, en er zijn goede catechisten nodig die zowel metgezellen als pedagogen zijn.
Er zijn creatieve mensen nodig die het Evangelie verkondigen, waarbij zij de gulden middenweg vinden tussen te discreet en te assertief. Bovenal dienen ze het te verkondigen met hun leven, met zachtmoedigheid, in een nieuwe taal die nieuwe wegen opent.
En in zoveel bisdommen, op zoveel continenten, is de evangelisatie in wezen in handen van een catechist.
Laten we alle catechisten bedanken voor het enthousiasme waarmee ze deze missie ten dienste van de Kerk beleven.
Laten we samen bidden voor de catechisten, geroepen om het Woord van God te verkondigen: opdat ze er getuige van mogen zijn met moed, met creativiteit, met de kracht van de Heilige Geest, met vreugde en met diepe vrede.

NOVEMBER | Mensen met een depressie

Laten we bidden dat mensen die lijden aan depressie of extreme uitputting, steun van iedereen krijgen en een licht ontvangen dat hen openstelt voor het leven.

Pope Francis – November 2021 - video

Werkoverlast en stress maken dat veel mensen op hun werk extreme uitputting ervaren; uitputting op mentaal, emotioneel, affectief en fysiek vlak.
Verdriet, apathie, spirituele vermoeidheid domineren uiteindelijk het leven van mensen die overweldigd worden door het ritme van het leven van tegenwoordig.
Laten we proberen dicht te staan bij hen die uitgeput zijn, bij hen die wanhopig zijn, zonder perspectief – vaak gewoon door in stilte te luisteren omdat we niet tegen iemand kunnen zeggen: “Nee, zo is het leven niet. Luister naar me, ik zal je het recept geven.” Er is geen recept.
En laten we bovendien niet vergeten dat, samen met de onmisbare psychologische begeleiding, nuttig en effectief, de woorden van Jezus hen ook helpen. In mijn hoofd en mijn hart komt nu op: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Laten we bidden dat mensen die lijden aan depressie of extreme uitputting, steun van iedereen krijgen en een licht ontvangen dat hen openstelt voor het leven.

OKTOBER: Vrouwen in posities van verantwoordelijkheid in de Kerk

Laten we bidden dat leken-gelovigen op grond van hun doopsel, en vrouwen op een speciale manier, meer betrokken worden bij belangrijke vragen in de Kerk, zonder te vervallen in het klerikalisme dat het lekencharisma teniet doet.

Pope Francis – October 2020 - video

Niemand werd als priester of bisschop gedoopt. We zijn allemaal gedoopt als leek.
Leken zijn hoofdrolspelers in de Kerk.
Tegenwoordig is het vooral nodig om in de Kerk de plaatsen waarin vrouwen op een relevante manier aanwezig zijn, uit te breiden.
Over de aanwezigheid van leken zijn we het wel eens; hier onderstrepen we die van de vrouwen, die vaak over het hoofd worden gezien.
We moeten de integratie van vrouwen bevorderen op plaatsen waar de belangrijke beslissingen worden genomen.
Laten we bidden dat leken-gelovigen op grond van hun doopsel, en vrouwen op een speciale manier, meer betrokken worden bij belangrijke vragen in de Kerk, zonder te vervallen in het klerikalisme dat het lekencharisma teniet doet.

SEPTEMBER | Een duurzame levensstijl

En laten we bidden dat we allemaal de moedige beslissingen nemen, de beslissingen die nodig zijn voor een soberder en ecologisch duurzamer leven; geïnspireerd door de jonge mensen die zich inzetten voor deze verandering.

Pope Francis – September 2021 - video

Ik ben erg blij te zien dat jonge mensen de moed hebben om projecten voor de verbetering van het milieu en van de samenleving op te zetten; beide hangen nauw samen.
Wij volwassenen kunnen veel leren van jongeren, want bij alles wat met de zorg voor de planeet te maken heeft, staan ​​jongeren vooraan.
Laten we profiteren van hun voorbeeld, laten we nadenken, vooral in deze tijden van crisis – gezondheidscrisis, sociale crisis, milieucrisis. Laten we nadenken over onze levensstijl.
Over wat we eten, ons consumentisme, hoe we ons verplaatsen of ons gebruik van water, energie en plastic, en over hoe vele zaken vaak schadelijk zijn voor de Aarde.
Laten we ervoor kiezen te veranderen! Laten we samen met de jongeren op weg gaan naar een meer eenvoudige en milieuvriendelijke levensstijl.
En laten we bidden dat we allemaal de moedige beslissingen nemen, de beslissingen die nodig zijn voor een soberder en ecologisch duurzamer leven; geïnspireerd door de jonge mensen die zich inzetten voor deze verandering.
En ze zijn niet op hun achterhoofd gevallen; ze zetten zich in voor hun toekomst.
Daarom willen ze veranderen wat ze gaan erven wanneer wij er niet meer zijn.

 

AUGUSTUS | De Kerk onderweg

Laten we bidden voor de Kerk, opdat zij van de Heilige Geest de genade en de kracht mag ontvangen om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie.

Pope Francis – Augustus 2021 - video

“De eigenlijke roeping van de Kerk is om het Goede Nieuws te verspreiden, niet om zieltjes te winnen! Haar roeping is om te evangeliseren; sterker nog, het is eigen aan de identiteit van de Kerk om te evangeliseren.
We kunnen de Kerk alleen vernieuwen vanuit de onderscheiding van Gods wil in ons dagelijks leven. En door een transformatie aan te gaan die geleid wordt door de Heilige Geest. Onze eigen hervorming als mensen, dat is transformatie. Laat de Heilige Geest, die de gave van God in ons hart is, ons herinneren aan wat Jezus leerde en ons helpen dit in praktijk te brengen.
Laten we beginnen met het hervormen van de Kerk door onszelf te hervormen. Zonder vooropgezette ideeën, zonder ideologische vooroordelen, zonder onbuigzaamheid, maar vanuit een spirituele ervaring, een ervaring van gebed, een ervaring van naastenliefde, een ervaring van dienstbaarheid.
Ik droom van een optie die nog meer missionair is, een die eropuit trekt om de ander te ontmoeten, zonder te willen bekeren, en die al haar structuren transformeert voor de evangelisatie van de wereld van vandaag.
Laten we niet vergeten dat de Kerk altijd moeilijkheden ondervindt, altijd crisismomenten doormaakt; dat komt omdat ze leeft. Levende dingen gaan door crisissen; alleen doden zitten nooit in een crisis.
Laten we bidden voor de Kerk, opdat zij van de Heilige Geest de genade en de kracht mag ontvangen om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie.”

JULI | Sociale vrede

Laten we bidden dat we in sociale, economische, politieke en conflictsituaties architecten zullen zijn van dialoog; architecten van vriendschap, dapper en gepassioneerd.

Pope Francis – July 2021 - video

In de Bijbel staat dat wie een vriend vindt, een schat vindt.
Ik zou aan iedereen willen voorstellen om verder te kijken dan zijn of haar vriendengroep en te werken aan de sociale vrede die zo noodzakelijk is voor vreedzaam samenleven.
Laten we vooral de armsten en meest kwetsbaren opnieuw ontmoeten; zij die zich bevinden in de marge van de samenleving. Laten we ons ver houden van populisme dat de angst van de mensen uitbuit zonder oplossingen te bieden; dat een mystiek voorstelt die niets oplost.
Laten we de sociale vijandschap afwijzen – deze maakt alleen maar kapot – en uitstijgen boven de “polarisatie”.
Dat is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet nu een deel van de politiek, de samenleving en de media vastbesloten zijn vijanden te creëren en om ze te verslaan in een machtsspel.
Dialoog is dé manier om op een nieuwe manier naar de werkelijkheid te kijken, om met passie de uitdagingen te beleven van het bouwen aan het algemeen welzijn.
Laten we bidden dat we in sociale, economische, politieke en conflictsituaties architecten zullen zijn van dialoog; architecten van vriendschap, dapper en gepassioneerd; mannen en vrouwen die altijd de hand uitsteken; zonder ruimtes voor vijandschap en oorlog.

JUNI | De schoonheid van het huwelijk

We bidden voor jonge mensen die zich voorbereiden op het huwelijk met de steun van een christelijke gemeenschap: dat ze mogen groeien in de liefde met ruimhartigheid, trouw en geduld.

Pope Francis – Juni 2021 - video

Is het waar – wat sommigen zeggen – dat jonge mensen niet willen trouwen, vooral in deze moeilijke tijden?
Trouwen en elkaars leven delen is iets moois.
Het is een reis die inzet vraagt, soms moeilijk, soms ingewikkeld, maar het is de moeite waard om ervoor te gaan. En op deze levenslange reis zijn de vrouw en de man niet alleen: Jezus vergezelt hen.
Het huwelijk is niet alleen een “sociale” daad; het is een roeping die groeit in ons hart. Het is een bewuste beslissing voor het leven die een specifieke voorbereiding vraagt.
Vergeet dit alsjeblieft nooit: God heeft een droom voor ons, de liefde, en Hij vraagt ons om die ons eigen te maken.
Laten we ons de liefde die Gods droom is eigen maken.
En laten we bidden voor jonge mensen die zich voorbereiden op het huwelijk met de steun van een christelijke gemeenschap: dat ze mogen groeien in de liefde, dat ze mogen groeien in de liefde met ruimhartigheid, trouw en geduld. Want om lief te hebben heb je veel geduld nodig. Maar het is de moeite waard, hoor!

MEI: De financiële wereld

Bidden we dat zij die verantwoordelijkheden hebben in de financiële wereld zullen samenwerken met regeringen om de financiële markten te reguleren en zo kwetsbare burgers te beschermen.

Pope Francis – May 2021 - video

Terwijl de reële economie, die banen creëert, in een crisis verkeert – met zoveel mensen zonder werk –, bloeien de financiële markten als nooit tevoren.
Hoe ver staat de wereld van het grote geld af van de levens van de meeste mensen!
Financiën verworden, als ze niet gereguleerd worden, tot pure speculatie, aangemoedigd door een bepaalde monetaire politiek.
Deze situatie is onhoudbaar. Zij is gevaarlijk.
Om te voorkomen dat de armen opnieuw de gevolgen moeten dragen, dient financiële speculatie strikt te worden gereguleerd.
Speculatie – ik wil de term onderstrepen.
Mogen financiën instrumenten van dienst zijn, instrumenten om de mensen te dienen en te zorgen voor ons gemeenschappelijke huis!
We hebben nog tijd om een proces van wereldwijde verandering op gang te brengen; om een ander, eerlijker, meer inclusief en duurzamer economisch beleid te volgen dat niemand over het hoofd ziet.
Laten we het doen! En bidden we dat zij die verantwoordelijkheden hebben in de financiële wereld zullen samenwerken met regeringen om de financiële markten te reguleren en zo kwetsbare burgers te beschermen.

APRIL: Fundamentele rechten

Laten we bidden dat degenen die hun leven riskeren door te vechten voor fundamentele rechten in landen met een dictatuur, een autoritair regime of zelfs een democratie in crisis, zien dat hun offers en inzet overvloedige vruchten afwerpen.

Pope Francis – April 2021 - video

Het verdedigen van fundamentele mensenrechten vereist moed en vastberadenheid.
Ik bedoel hier je actief inzetten tegen armoede en ongelijkheid, tegen gebrek aan werk, land, huisvesting, sociale en arbeidsrechten.
Misschien zijn er mensen die denken dat fundamentele mensenrechten vaak niet voor iedereen hetzelfde zijn.
Dat er eerste, tweede en derde klas mensen zijn en afgedankten.
Neen. Ze moeten voor iedereen hetzelfde zijn.
En op sommige plaatsen kan het verdedigen van de waardigheid van mensen betekenen dat je naar de gevangenis moet, zelfs zonder proces. Of het kan inhouden dat je belasterd wordt.
Ieder mens heeft het recht zich volledig te ontplooien, en dat basisrecht kan door geen enkel land worden ontzegd.
Laten we bidden dat degenen die hun leven riskeren door te vechten voor fundamentele rechten in landen met een dictatuur, een autoritair regime of zelfs een democratie in crisis, zien dat hun offers en inzet overvloedige vruchten afwerpen.

MAART: Het sacrament van verzoening

En laten we bidden dat we het sacrament van verzoening met hernieuwde diepte beleven en Gods vergeving en oneindige barmhartigheid ten volle smaken. En laten we bidden dat God zijn Kerk barmhartige priesters geeft en geen folteraars.

Paus – Maart 2021 - video

Als ik ga biechten, is dat om gezond te worden, om mijn ziel te laten genezen.
Om spiritueel weer fitter op weg te gaan. Om niet langer narigheid maar barmhartigheid te voelen.
Het draait tijdens de biecht niet om de zonden die we noemen, maar om de goddelijke liefde die we ontvangen en die we altijd nodig hebben.
Centraal in de biecht staat Jezus die op ons wacht, naar ons luistert en ons vergeeft.
Onthoud dit: in het hart van God zijn wij veel meer dan onze fouten.
En laten we bidden dat we het sacrament van verzoening met hernieuwde diepte beleven en Gods vergeving en oneindige barmhartigheid ten volle smaken. En laten we bidden dat God zijn Kerk barmhartige priesters geeft en geen folteraars.

FEBRUARI: Voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld

Laten we bidden voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, zodat ze worden beschermd door de samenleving en dat hun lijden door iedereen wordt ingezien en gehoord.

Pope Francis – February 2021 - video

Vandaag zijn er nog steeds vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. Psychisch geweld, verbaal geweld, fysiek geweld, seksueel geweld.
Het aantal geslagen, beledigde, verkrachte vrouwen is indrukwekkend.
De verschillende vormen van mishandeling die veel vrouwen ondergaan, zijn voorbeelden van lafhartig gedrag en een vernedering voor de hele mensheid. Voor de mannen en voor de hele mensheid.
De getuigenissen van de slachtoffers die het stilzwijgen durven te doorbreken, zijn een schreeuw om hulp die we niet kunnen negeren.
We kunnen niet de andere kant opkijken.

JANUARI: In dienst van de broederschap

Laten we bidden dat de Heer ons de genade geeft om in volledige broederschap te leven met onze broeders en zusters die een andere religie aanhangen en geen strijd uit te lokken. Laten we elkaar gedenken in ons gebed en ons voor iedereen openstellen.

Pope Francis – Januari 2021 - video

Door tot God te bidden in navolging van Christus, sluiten we ons als broeders en zusters aan bij het gebed van hen die deel uitmaken van andere culturen, tradities en overtuigingen.
Wij zijn broeders en zusters in ons gebed.
Broederschap leidt ertoe dat wij ons openstellen voor de Vader van iedereen en dat wij in de ander een broer of zus zien met wie wij samenleven, onze problemen delen, die we liefhebben en kennen.
De Kerk waardeert Gods actie in de andere godsdiensten. Hierbij vergeten we niet dat voor ons christenen de bron van de menselijke waardigheid en van de broederschap ligt in het Evangelie van Jezus Christus.
Wij, gelovigen, moeten teruggaan naar onze bronnen en ons concentreren op wat essentieel is. Wat essentieel is voor ons geloof is de aanbidding van God en de liefde voor de naaste.
Laten we bidden dat de Heer ons de genade geeft om in volledige broederschap te leven met onze broeders en zusters die een andere religie aanhangen en geen strijd uit te lokken. Laten we elkaar gedenken in ons gebed en ons voor iedereen openstellen.

DECEMBER: Voor een leven van gebed

Laten we bidden dat onze relatie met Jezus Christus zich voedt met het Woord van God en een leven van gebed.

Pope Francis – December 2020 - video

De kern van de zending van de Kerk is het gebed.
Gebed is de sleutel zodat we in gesprek kunnen gaan met de Vader.
Elke keer dat we een korte evangelietekst lezen, luisteren we naar Jezus die tot ons spreekt.
We spreken met Jezus.
We luisteren naar Jezus en we antwoorden.
En dit is gebed.
Door te bidden veranderen we de realiteit.
En we veranderen ons hart.
Ons hart verandert als het bidt.
We kunnen veel dingen doen, maar zonder gebed werkt het niet.
Laten we bidden dat onze relatie met Jezus Christus zich voedt met het Woord van God en een leven van gebed.
In stilte, allen, ieder bidt in zijn hart.

NOVEMBER: Kunstmatige Intelligentie

Laten we bidden dat de vooruitgang van robotica en kunstmatige intelligentie altijd in dienst staat van de mens.

Pope Francis – November 2020 -  video

Kunstmatige intelligentie ligt aan de basis van de grote veranderingen die eigen zijn aan de tijd waarin we leven.
Robotica kan een betere wereld mogelijk maken wanneer we bij haar toepassing rekening houden met het algemeen welzijn.
Want technologische vooruitgang die de ongelijkheid vergroot, is geen echte vooruitgang.
Ontwikkelingen op het gebied van robotica moeten gericht zijn op respect voor de waardigheid van de persoon en van de schepping.
Laten we bidden dat de vooruitgang van robotica en kunstmatige intelligentie altijd in dienst staat van de mens … we zouden kunnen zeggen: ” menselijk moge zijn”.

OKTOBER: Vrouwen in posities van verantwoordelijkheid in de Kerk

Laten we bidden dat leken-gelovigen op grond van hun doopsel, en vrouwen op een speciale manier, meer betrokken worden bij belangrijke vragen in de Kerk, zonder te vervallen in het klerikalisme dat het lekencharisma teniet doet.

Pope Francis – October 2020 - video

Niemand werd als priester of bisschop gedoopt. We zijn allemaal gedoopt als leek.
Leken zijn hoofdrolspelers in de Kerk.
Tegenwoordig is het vooral nodig om in de Kerk de plaatsen waarin vrouwen op een relevante manier aanwezig zijn, uit te breiden.
Over de aanwezigheid van leken zijn we het wel eens; hier onderstrepen we die van de vrouwen, die vaak over het hoofd worden gezien.
We moeten de integratie van vrouwen bevorderen op plaatsen waar de belangrijke beslissingen worden genomen.
Laten we bidden dat leken-gelovigen op grond van hun doopsel, en vrouwen op een speciale manier, meer betrokken worden bij belangrijke vragen in de Kerk, zonder te vervallen in het klerikalisme dat het lekencharisma teniet doet.

SEPTEMBER: Respect voor de natuurlijke rijkdommen van de planeet

Laten we bidden dat de natuurlijke rijkdom van de planeet niet wordt geplunderd, maar eerlijk en respectvol wordt gedeeld. Nee tegen plunderen, ja tegen delen!

Paus Franciscus – September 2020 - video

We plunderen de natuurlijke rijkdommen van de aarde. We persen de planeet uit als een sinaasappel.
Landen en bedrijven in het noorden hebben zich verrijkt door te profiteren van de natuurlijke rijkdommen van het zuiden. Hierdoor is een “ecologische schuld” ontstaat. Wie gaat die schuld betalen?
Bovendien, multinationals vergroten de “ecologische schuld” wanneer zij buiten hun land doen wat ze in hun eigen land niet mogen doen. Schandalig.
Vandaag, niet morgen, vandaag dus, moeten we op een verantwoordelijke manier zorgen voor de schepping.
Laten we bidden dat de natuurlijke rijkdom van de planeet niet wordt geplunderd, maar eerlijk en respectvol wordt gedeeld.
Nee tegen plunderen, ja tegen delen!

AUGUSTUS: De wereld van de zee

Laten we bidden voor alle mensen die werken en leven van de zee, waaronder de zeemannen, de vissers en hun families.

Pope Francis – August 2020 - video

Het leven van de zeeman, de visser en van hun families is erg zwaar.
Soms is er sprake van dwangarbeid of worden mensen achtergelaten in verre havens.
De concurrentie van de industriële visserij en de vervuiling maken hun werk nog gecompliceerder.
Zonder zeevarenden zouden grote delen van de wereld honger lijden.
Laten we bidden voor alle mensen die werken en leven van de zee, waaronder de zeemannen, de vissers en hun families.

JULI: Onze gezinnen

Laten we bidden dat de gezinnen van vandaag liefde, respect en begeleiding ontmoeten op hun pad. En, in het bijzonder, dat ze beschermd worden door de overheden.

Pope Francis – July 2020 - video

De familie moet worden beschermd.
Zij wordt geconfronteerd met vele gevaren: het levensritme, de stress…
Soms vergeten ouders te spelen met hun kinderen.
Het is de plicht van de Kerk de families te bemoedigen en bij te staan door hen te helpen wegen te ontdekken die het mogelijk maken deze problemen te overwinnen.
Laten we bidden dat de gezinnen van vandaag liefde, respect en begeleiding ontmoeten op hun pad. En, in het bijzonder, dat ze beschermd worden door de overheden.

JUNI: Mededogen voor de wereld

Laten we bidden dat zij die lijden manieren van leven vinden, waarbij ze zich laten raken door het hart van Jezus.

Pope Francis – June 2020 - video

Veel mensen lijden onder de ernstige moeilijkheden die hen overkomen.
We kunnen hen helpen door hen te vergezellen op een pad vol mededogen dat het leven van mensen verandert en het brengt hen dichter bij het hart van Christus dat ons allemaal verwelkomt in de revolutie van de tederheid.
Laten we bidden dat zij die lijden manieren van leven vinden waarbij ze zich laten raken door het Hart van Jezus.

MEI: Voor de diakens

Laten we bidden dat de diakens, trouw aan de dienst van het woord en aan de armen, een levengevend teken zijn voor de hele Kerk.

Pope Francis – May 2020 - video

Diakens zijn geen tweederangs priesters.
Ze maken deel uit van de geestelijkheid en leven hun roeping in hun gezin en met hun gezin.
Ze zijn toegewijd aan de dienst aan de armen die in zich het gelaat van de lijdende Christus dragen.
Zij zijn de bewaarders van de dienstverlening in de Kerk.
Laten we bidden dat de diakens, trouw aan de dienst van het woord en aan de armen, een levengevend teken zijn voor de hele Kerk.

Chers Oblats et Amis,

Etant donné que dans les circonstances actuelles les célébrations
publiques ne sont plus autorisées, nous avons recherché un moyen pour
vous être néanmoins connecté.
À partir du dimanche 5 avril, dimanche des Rameaux, vous pouvez
nous rejoindre  dans la célébration d'une partie de la liturgie via
Internet. Pour commencer, on diffusera tous les jours Tierce et Messe
Conventuelle, ainsi que les célébrations spéciales de la Semaine Sainte
et de Pâques:
Dimanche des Rameaux à 9h30,
Jeudi Saint à 17h30,
Vendredi Saint à 15 heures,
Veillée de Pâques à 22h30 et
le jour de Pâques à 9h30.
Les émissions commenceront environ 5 minutes avant le début de chaque cérémonie.

Vous pouvez suivre notre liturgie sur:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1972-Abdij-Sint-Benedictusberg/events/live
Vous y trouverez également l'agenda des émissions prévues.

NB: les émissions ne sont pas enregistrées et ne peuvent donc pas être
visionnées en dehors de l'émission en directe.

Vous pouvez trouver les textes latin-néerlandais correspondants, s'ils
sont disponibles, sur notre site internet:
https://www.benedictusberg.nl/vieringen.html.

Nous espérons que vous puissiez ainsi participer – en bonne santé - à nos célébrations. Nous prions pour vous tous et vous souhaitons déjà une joyeuse fête de Pâques.

fr. Adr. Lenglet
Abbé de Sint Benedictusberg, Vaals

 

 

Afkicken van verslavingen

Laten we bidden dat alle mensen die onder invloed staan van verslavingen goed geholpen en begeleid kunnen worden.

Pope Francis – April 2020 - video

Je hebt vast wel horen spreken over het drama van verslaving.
En… dacht je toen ook aan verslaving aan gokken, pornografie, internet… en de gevaren van de virtuele ruimte?
Ondersteund door het “evangelie van de barmhartigheid” kunnen we het lijden dat verband houdt met nieuwe verslavingen verlichten, verzorgen en genezen.
Laten we bidden dat alle mensen die onder invloed staan van verslavingen goed geholpen en begeleid kunnen worden.

Katholieken in China

Laten we samen bidden dat de Kerk in China trouw blijft aan het Evangelie en groeit in eenheid.

Pope Francis – March 2020 - video

Vandaag de dag kijkt de Kerk in China hoopvol naar de toekomst.
De Kerk wil dat Chinese christenen werkelijk christenen kunnen zijn en goede burgers.
Ze moeten het Evangelie verkondigen, maar zonder proselitisme, en streven naar eenheid binnen de katholieke gemeenschap, die nu verdeeld is,.
Laten we samen bidden dat de Kerk in China trouw blijft aan het Evangelie en groeit in eenheid.
Bedankt.

Luister naar het geroep van migranten

Laten we bidden dat het geroep van onze broeders en zusters-migranten die slachtoffer zijn van criminele handel en van mensenhandel wordt gehoord en ter harte genomen.

Pope Francis – February 2020 - video

Migranten zijn vaak het slachtoffer van mensenhandel.
Dit gebeurt onder andere vanwege de corruptie van degenen die bereid zijn alles te doen om zichzelf te verrijken.
Het geld van hun handel – smerige en sluwe handel – is met bloed besmeurd. Ik overdrijf niet: het is geld besmeurd met bloed.
Laten we bidden dat het geroep van onze broeders en zusters-migranten die slachtoffer zijn van criminele mensenhandel wordt gehoord en ter harte genomen.

De bevordering van de vrede in de wereld

Laten we bidden dat christenen, zij die andere religies aanhangen en mensen van goede wil samen vrede en gerechtigheid in de wereld bevorderen.

Pope Francis – January 2020 - video

In een verdeelde en gefragmenteerde wereld wil ik een oproep doen tot verzoening en broederschap tussen alle gelovigen en ook tussen alle mensen van goede wil.
Ons geloof brengt ons ertoe de waarden van de vrede, het samenleven en het gemeenschappelijk goed te verspreiden.
Laten we bidden dat christenen, zij die andere religies aanhangen en mensen van goede wil samen vrede en gerechtigheid in de wereld bevorderen.
Dank.

De toekomst van de allerjongsten

Laten we bidden dat alle landen vastberaden komen tot noodzakelijke maatregelen en dat zo de toekomst van de kinderen een prioriteit wordt; vooral de toekomst van de kinderen die vandaag lijden.

Pope Francis – December 2019 - video

Elk gemarginaliseerd kind, elk misbruikt kind, elk in de steek gelaten kind, elk kind dat niet naar school gaat en geen goede medische verzorging krijgt, is een noodkreet die opgaat naar God.
In elk van hen is Christus, die in onze wereld kwam als een hulpeloos kind; het is Christus die naar ons kijkt in elk van die kinderen.
Laten we bidden dat alle landen komen tot noodzakelijke maatregelen en dat zo de toekomst van de kinderen een prioriteit wordt; vooral de toekomst van de kinderen die vandaag lijden.

Dialoog en verzoening in het Midden-Oosten

Laten we bidden om een geest van dialoog, een geest van ontmoeting en verzoening in het Midden-Oosten.

Pope Francis – November 2019 - video

In het Midden-Oosten is het samenleven van en de dialoog tussen de drie monotheïstische religies gebaseerd op spirituele en historische banden.
Uit deze landen kwam het goede nieuws van Jezus, die verrezen is uit liefde.
Tegenwoordig werken hier vele christelijke gemeenschappen, in samenwerking met joodse en islamitische gemeenschappen, aan vrede, verzoening en vergeving.
Laten we bidden om een geest van dialoog, een geest van ontmoeting en verzoening in het Midden-Oosten.

Oktobermaand, missiemaand

In deze uitzonderlijke missionaire maand bidden we dat de Heilige Geest een nieuwe missionaire lente mag doen ontstaan in de Kerk.

Pope Francis – October 2019-video

Vandaag is er een nieuwe impuls nodig in de missieactiviteit van de kerk om de uitdaging aan te gaan om Jezus’ dood en verrijzenis te verkondigen.
De periferieën bereiken, de middens waarin mensen leven, de culturele en religieuze milieus die veraf staan van het Evangelie – dit is wat we bedoelen met missio ad gentes.
En vergeet niet dat de kern van de zending van de Kerk is: het gebed.
Laten we in deze buitengewone missiemaand bidden zodat de Heilige Geest een nieuwe missionaire opleving zal teweegbrengen bij alle gedoopten en zij die gezonden zijn door de kerk van Christus.

De bescherming van de oceanen

Laten we deze maand bidden voor politici, wetenschappers en economen – dat zij samenwerken voor de bescherming van zeeën en oceanen.

Pope Francis – September 2019-video

Oceanen bevatten het grootste deel van het water van de planeet en ook de grootste verscheidenheid aan levende wezens, waarvan vele vandaag worden bedreigd door verschillende oorzaken.
De schepping is een project dat voortkomt uit de liefde van God voor de mensheid.
Onze solidariteit met het “gemeenschappelijke huis” komt voort uit ons geloof.
Laten we deze maand bidden voor politici, wetenschappers en economen – dat zij samenwerken voor de bescherming van zeeën en oceanen.

Het gezin, een kweekvijver van menselijkheid

Laten we bidden zodat gezinnen, door een leven van gebed en een leven van liefde, steeds meer “kweekvijvers van menselijkheid” worden.

Pope Francis – August 2019-video

Wat voor wereld willen we achterlaten voor de toekomstige generaties?
Laten we een wereld achterlaten met gezinnen.
Laten we zorgen voor onze gezinnen, want het zijn echte scholen voor de toekomst, ruimtes van vrijheid, haard van menselijkheid.
En laten we een belangrijke plaats in het gezin reserveren voor gebed, zowel persoonlijk als samen met anderen.
Laten we bidden zodat gezinnen, door een leven van gebed en een leven van liefde, steeds meer “kweekvijvers van menselijkheid” worden.

Voor een integere rechterlijke macht

Laten we bidden dat zij die deel uitmaken van de rechterlijke macht integer zijn en dat het onrecht dat de wereld doorkruist niet het laatste woord krijgt.

Pope Francis – Juli 2019 - video

Rechters nemen beslissingen die van invloed zijn op de rechten en de bezittingen van mensen.
Hun onafhankelijkheid vraagt dat zij zich verre houden van favoritisme en van de druk die de zuiverheid van hun beslissingen zou kunnen aantasten.
Rechters moeten het voorbeeld volgen van Jezus, die nooit over de waarheid onderhandelt.
Laten we bidden dat zij die deel uitmaken van de rechterlijke macht integer zijn en dat het onrecht dat de wereld doorkruist niet het laatste woord krijgt.

De levensstijl van priesters

Laten we bidden voor de priesters zodat ze, met de eenvoud en nederigheid van hun leven, zich inzetten voor actieve solidariteit, in het bijzonder met de armsten.

Pope Francis – June 2019 - video

Ik wil jullie vragen om eens te kijken naar de priesters die in onze gemeenschappen werken.
Ze zijn niet allemaal perfect, maar velen van hen gaan er helemaal voor en geven zich met nederigheid en vreugde.
Ze zijn priesters die dicht bij hun mensen staan, bereid om hard te werken voor iedereen.
Laten we dankbaar zijn voor hun voorbeeld en hun getuigenis.
Laten we bidden voor de priesters zodat ze, met de eenvoud en nederigheid van hun leven, zich inzetten voor actieve solidariteit, in het bijzonder met de armsten.

De kerk in Afrika, zuurdesem van eenheid

Laten we deze maand bidden, zodat de Kerk in Afrika door de toewijding van haar leden zuurdesem van eenheid zal zijn onder alle volken; een teken van hoop voor dit continent.

Pope Francis – Mei 2019-video

De etnische, linguïstische en tribale verdeeldheid in Afrika kan worden overwonnen door eenheid in de verscheidenheid te bevorderen.
Ik wil de zusters, priesters, leken en missionarissen bedanken voor hun werk ten behoeve van dialoog en verzoening tussen de verschillende sectoren van de Afrikaanse samenleving.
Laten we deze maand bidden, zodat de Kerk in Afrika door de toewijding van haar leden zuurdesem van eenheid zal zijn onder alle volken; een teken van hoop voor dit continent.

Artsen en hun medewerkers in oorlogsgebieden

Laten we bidden voor het humanitair personeel en de artsen die aanwezig zijn in oorlogsgebieden – ze riskeren hun leven om dat van anderen te redden.

Pope Francis – April 2019 video

De aanwezigheid van artsen, verpleegkundigen en ander gezondheidspersoneel in gebieden verwoest door conflicten, is een teken van hoop.
Het zijn verstandige, dappere, goede mensen die, hun roeping volgend, werken in extreem gevaarlijke omstandigheden.
Laten we bidden voor het humanitair personeel en de artsen die aanwezig zijn in oorlogsgebieden – ze riskeren hun leven om dat van anderen te redden.

Erkenning van de rechten van christelijke gemeenschappen

Laten we bidden opdat christelijke gemeenschappen, vooral die gemeenschappen die vervolgd worden, de nabijheid van Christus voelen en hun rechten erkend worden.

Pope Francis – Maart 2019-video

Misschien is het moeilijk te geloven, maar vandaag zijn er meer martelaren dan in de eerste eeuwen.
Ze worden vervolgd omdat ze aan deze samenleving de waarheid vertellen en Jezus Christus aankondigen.
Dit gebeurt vooral daar waar de religieuze vrijheid nog steeds niet gegarandeerd is.
Maar het gebeurt ook in landen die in theorie en op papier de vrijheid en de mensenrechten beschermen.
Laten we bidden opdat christelijke gemeenschappen, vooral die gemeenschappen die vervolgd worden, de nabijheid van Christus voelen en hun rechten erkend worden.

 

Mensenhandel

Laten we bidden voor een ruimhartige opvang van slachtoffers van mensenhandel, van gedwongen prostitutie en van geweld.

Pope Francis – Februari 2019-video

Ook al willen we het eigenlijk niet toegeven, slavernij is niet iets van andere tijden.
Als we op geen enkele manier medeplichtig willen zijn aan deze misdaden tegen de mensheid, kunnen we, geconfronteerd met deze tragische realiteit, onze handen niet wassen in onschuld.
We kunnen niet negeren dat er vandaag de dag slavernij is in de wereld; evenveel, of misschien zelfs meer, dan ooit tevoren.
Laten we bidden voor een ruimhartige opvang van slachtoffers van mensenhandel, van gedwongen prostitutie en van geweld.

Jongeren op school bij Maria

Laten we bidden voor de jonge mensen, vooral die uit Latijns-Amerika, zodat ze, naar het voorbeeld van Maria, gehoor geven aan de oproep van de Heer om de vreugde van het evangelie aan de wereld door te geven.

Pope Francis – January 2019-video

Jongeren, in de Maagd Maria hebben jullie een reden tot vreugde en inspiratie.
Profiteer van de Wereldjongerendagen in Panama om met Maria naar Christus te kijken. Laten we allemaal, ieder in zijn of haar taal, de rozenkrans bidden voor de vrede.
En vraag haar om de kracht om te dromen van en te werken voor de vrede.
Laten we bidden voor de jonge mensen, vooral die uit Latijns-Amerika, zodat ze, naar het voorbeeld van Maria, gehoor geven aan de oproep van de Heer om de vreugde van het evangelie aan de wereld door te geven.

Ten dienste van de overdracht van het geloof

Laten we bidden dat de mensen die zich inzetten voor de dienst van de overdracht van het geloof een taal vinden die is aangepast aan de tegenwoordige tijd, in dialoog met de cultuur.

Pope Francis – December 2018-video

Als je je geloof wilt delen door het woord, moet je veel luisteren.
Laten we de stijl van Jezus navolgen die zich aanpaste aan de mensen die Hij tegenover zich had om ze dichter bij Gods liefde te brengen.
Laten we bidden dat de mensen die zich inzetten voor de dienst van de overdracht van het geloof een taal vinden die is aangepast aan de tegenwoordige tijd; in dialoog met de cultuur , in dialoog met de harten van de mensen en vooral door veel te luisteren.

In dienst van de vrede

Laten we samen bidden opdat de taal van het hart en van de dialoog altijd de overhand hebben over de taal van wapens.

Pope Francis – November 2018 video

We willen allemaal vrede. Het meest nog zij die lijden door de afwezigheid van vrede.
We kunnen erover spreken met prachtige woorden, maar als er geen vrede is in ons hart, zal er geen vrede zijn in de wereld.
Laten we, zonder geweld en met honderd procent tederheid , bouwen aan de evangelische vrede die niemand uitsluit.
Laten we samen bidden opdat de taal van het hart en van de dialoog altijd de overhand hebben over de taal van wapens.

De video van de Paus:

De Paus vraagt ons om elke dag een rozenkrans te bidden opdat de Maagd Maria de Kerk moge beschermen in deze tijden van crisis, en om te bidden tot de heilige aartsengel Michaël opdat hij haar zou beschermen tegen de aanvallen van de duivel.

Pope Francis – October 2018

De missie van hen die hun leven wijden aan God

Laten wij ons niet beroven van het missionaire enthousiasme en laten we bidden dat de zendingsijver van godgewijde mannen en vrouwen opvlamt en dat zij aanwezig kunnen zijn tussen de armen, de gemarginaliseerden en zij die geen stem hebben.

Pope Francis – October 2018 video

Mensen die hun leven wijden aan God zijn essentieel voor de zending van de kerk met hun gebed, hun beleving van de armoede en hun geduld.
Meer dan ooit, met de uitdagingen van de wereld van vandaag, hebben we jullie totale inzet nodig voor de verkondiging van het Evangelie.
Laten wij ons niet beroven van het missionaire enthousiasme en laten we bidden dat de zendingsijver van godgewijde mannen en vrouwen opvlamt en dat zij aanwezig kunnen zijn tussen de armen, de gemarginaliseerden en zij die geen stem hebben.

De video van de Paus: Laten we bidden dat jonge mensen van het Afrikaanse continent toegang hebben tot onderwijs en werk in hun eigen land.

Paus Franciscus - September 2018

Afrika is een rijk continent en haar grootste en meest waardevolle rijkdom bestaat uit haar jonge mensen.
Ze moeten kunnen kiezen: zich laten overwinnen door de moeilijkheden of ze omvormen tot een uitdaging.
De meest effectieve manier om hen te helpen bij deze keuze is investeren in hun opleiding.
Als een jongere niet de mogelijkheid heeft om een opleiding te volgen, – wat kan hij dan doen in de toekomst?
Laten we bidden dat jonge mensen van het Afrikaanse continent toegang hebben tot onderwijs en werk in hun eigen land.

De video van de Paus: Laten we samen bidden tot Jezus, zodat de belangrijke economische en politieke beslissingen het gezin beschermen als een schat voor de mensheid.

Paus Franciscus - Augustus 2018

Wanneer het over gezinnen gaat, komt mij vaak het beeld van een schat voor de geest.
Het huidige levensritme, de stress, de werkdruk en ook de geringe aandacht van de instellingen kunnen hen in gevaar brengen.
Het volstaat niet om te praten over het belang van gezinnen: het is noodzakelijk om concrete maatregelen te nemen en hun rol in de samenleving te ontwikkelen met een goed gezinsbeleid.
Laten we samen bidden tot Jezus, zodat de belangrijke economische en politieke beslissingen het gezin beschermen als een schat voor de mensheid.

De video van de Paus   Laten we samen bidden, zodat priesters die vermoeid zijn en in eenzaamheid hun pastoraal werk verrichten, zich geholpen en getroost voelen door hun vriendschap met de Heer en met hun broeders en zusters.

Pope Francis - July 2018

De vermoeidheid van de priesters... Weet u hoe vaak ik daaraan denk?
Priesters, met hun kwaliteiten en hun gebreken, werken op vele terreinen.
Werkzaam als ze zijn op zoveel actiefronten, kunnen ze niet bij de pakken blijven zitten na een teleurstelling.
Op die momenten is het goed dat zij onthouden dat de mensen van hun herders houden, hen nodig hebben en hen vertrouwen.
Laten we samen bidden, zodat priesters die vermoeid zijn en in eenzaamheid hun pastoraal werk verrichten, zich geholpen en getroost voelen door hun vriendschap met de Heer en met hun broeders en zusters.

 

Petite Video de l'ordination par RTL

Photos de l'ordination de notre Frère Pierre Mendels

 

Video Pope Francis - Mei 2018: Laten we samen bidden, opdat de sociale netwerken de eigen persoonlijkheid niet opheffen, maar dat zij solidariteit en respect voor de anderen in hun verschillen stimuleren.

Pope Francis - June 2018

Het internet is een geschenk van God, maar het is ook een grote verantwoordelijkheid. De nieuwe vormen van communicatie – de plaatsen van waaruit deze kan plaatsvinden, de verscheidenheid aan middelen – heeft een verbreding van de horizon, een verruiming van de blik met zich meegebracht voor heel veel mensen. Laten we gebruik maken van de mogelijkheden tot ontmoeting en solidariteit die de sociale netwerken bieden. En dat het digitale netwerk geen plaats van vervreemding is. Dat het een concrete plaats is, een plaats rijk aan menselijkheid. Laten we samen bidden, opdat de sociale netwerken de eigen persoonlijkheid niet opheffen, maar dat zij solidariteit en respect voor de anderen in hun verschillen stimuleren.

 

Video Pope Francis - Mei 2018: Laten we deze maand bidden dat de leken hun specifieke zending kunnen vervullen, de zending die ze hebben ontvangen bij hun doopsel, waarbij zij hun creativiteit in dienst stellen van de uitdagingen van de wereld van vandaag.

Video Pope Francis - April 2018: Laten we samen onze stem verheffen opdat degenen die verantwoordelijk zijn voor het denken over en het beheer van de economie de moed hebben om een ​​economie van uitsluiting af te wijzen en ertoe komen nieuwe wegen te openen

 

Abbaye de Clervaux
ORDINATION SACERDOTALE LE 24 JUIN 2018 
L’Abbé de Clervaux, le Très Révérend Père Dom Michel Jorrot, et la Communauté des moines vous invitent à assister à une ordination presbytérale le dimanche 24 juin 2018 à 15 heures en l’église abbatiale. Le Frère Pierre Mendels, moine de Clervaux, sera ordonné prêtre par Mgr Jean-Claude Hollerich SJ, Archevêque de Luxembourg, au cours de la messe concélébrée.
Le Frère Pierre Mendels est né à Ettelbruck le 27 janvier 1965. Il a poursuivi ses études secondaires au Lycée de Diekirch avant d’entrer à l’Abbaye Saint-Maurice en 1985, où il a émis sa première Profession monastique en 1988. Ensuite, il a fait sa formation théologique à l'Abbaye. Le Frère Mendels a été ordonné diacre en 2004.
Les vêpres solennelles seront exceptionnellement ce dimanche 24 juin à 18.15 heures.
https://www.cathol.lu/article7277 

 

Oktave der Gottesmutter in der Kathedrale von Luxemburg 2018

Unsere Wallfahrt am 24 April 2018:

Predigttext unseres Vater Abtes, pdf   ici

Schluss der Predigt unseres Vater Abtes, audio   ici

Stundengebet der Nachmittagshore mit anschliessendem Gebet für Berufungen, audio  ici

Fotos in der Kathedrale  ici

Predigt in der Abschlussmesse der Oktave von Mgr. Marek Jedraszewski, Erzbischof von Krakau, video ici

Messe und Abbschlussprozession der Oktave, einige Fotos ici